logo
Social Links
 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Marmara Eğitim Kurumları

Psikolojik Danışma ve Rehberlikler

Rehberlik ve danışma, ergenin bir “kişi” bir “bütün” olarak gelişmesini hedef alır. Bu “gelişme” eğitimde ilgili herkesin ortak gayreti sonucu hedefine ulaşır. Burada emek sahiplerinden biri de öğretmenlerdir. Öğretmenler kendi sınıflarındaki öğrencileri daha yakından tanıma imkanına sahiptirler. Onların gelişimlerini izleme, çıkan sorunlarını gözleme ve meydana gelen değişiklikleri fark etme olanakları vardır.

Her ne kadar rehberlik ve danışma uzmanlık isteyen bir hizmetse de, öğretmenlere görev-içi ya da görev başında eğitim vererek, öğrencinin gelişme seyri ve her gelişim aşaması problemleri ile ilgili bilgi vererek öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik danışma anlayışı kazanmalarına yardımcı olunabilir.

Öğretmenlerin, ergenlik çağındaki bu öğrencilerde hızlı değişikliklerin meydana geldiğini ve onların bu değişikliğe çabuk bir şekilde uyum sağlaması gerektiğini, ergenlik psikolojisini ve ergenlerin problem kaynaklarını iyi bilmelidir. Ergenin gelişim özelliklerini kazanması son derece önemlidir. Gelişim görevlerini bilen öğretmen ergene ne konuda, nasıl yaklaşması gerektiğini bilir ve bu görevleri kazanmada yardıma ihtiyacı olan ergene yardımcı olabilir. Böylece hem ergenin sağlıklı bir şekilde sosyalleşmesini sağlar, hem de sorunsuz bir şekilde daha verimli olarak derslerini yürütebilir.

Öğretmenlerin olumlu ve daha verimli bir sınıf ortamı oluşturması için empati, samimiyet, tutarlık ve olumlu saygı özelliklerinin hakim olduğu bir rehberlik anlayışı geliştirmesi gerekmektedir. Bu anlayış öğrencinin ders başarıları ile diğer alanlardaki tüm gelişmelerini olumlu etkilemektedir.

Kendi özelliklerini tanıyan, kendiyle barışık, olumlu ilişkiler kuran, sorunlarını fark eden ve bu sorunlarını çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sorumluluk alan, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye yardım eden programlı ve sistematik bir süreçtir. Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışıyla hareket eden Rehberlik Servisi, uzman kadrosuyla öğrencilerin ihtiyaçlarını ve yaş özelliklerini dikkate alarak bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, ihtiyaca yönelik test ve envanterler, yerleştirme sınavları  hakkında bilgilendirme, meslek ve kariyer danışmanlığı yapmaktadır.

Okul ve aile işbirliğini esas alarak yürütülen bu çalışmalarda, anne babalara yönelik olarak süreli yayınlar, eğitim seminerleri ve bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.

donanımlı PDR kadromuz tarafından hazırlanan önleyici ve eğitsel rehberlik anlayışıyla tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize danışmanlık sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedeflenir. Yetişkinliğe adım atan öğrencilerin bedensel, ruhsal ve düşünsel gelişimlerine yardımcı olacak PDR çalışmaları yapıyoruz.

Kişilik gelişimi, özgüven oluşturma, kişisel sorunlar, sosyal uyum, problem çözme becerileri gibi birçok alanda öğrencilerimize destek olunur.
Liselere geçiş sınavı gibi önemli sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimize etkin rehberlik hizmetleri veriyor; sınav başarılarını artırmak amaçlanır.

Lise kademesindeki psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarıyla  öğrencilerin  zihin­sel ve duygusal ihtiyaçlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Özellikle sınava hazırlanan  öğrencilerimize stres ile baş etmenin yöntemleri anlatılarak sınav döneminde ruhsal dengelerinin ve moti­vasyonları en üst düzeye çıkarılması amaçlanır.

Okul psikolojik danışmanları, eğitim- öğretim  yılı süresince öğrenciler ile birebir görüşmeler yaparak öğrencilere kariyer planlarını oluşturmalarında yol gösterici olurlar. Kariyer planı oluşturulurken öğrencinin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek profesyonel düzeyde hazırlanmış testler  kullanılır. Öğrenciye üniversiteler, programlar ve meslekler hakkında bilgilendirilerek öğrencinin kendisi için  kariyer planı oluşturması sağlanması amaçlanmaktadır.